Penisin nörolojik yapısını değerlendirmek için kullanılabilecek bir testtir. Özellikle diyabetik hastalarda ve radikal prostektomi geçiren hastalarda nöronal hasarın varlığını ve derecesini belirlemek için kullanılabilir.

Belli bir frekansta titreşimli uyaran oluşturan cihaz penisin cildi ile temas ettirilerek hastanın duyusal eşik değerleri belirlenmeye çalışılır.

Basit, ağrısız ve kısa süreli bir muayene yöntemidir.

sertleşme sorunu iletişim