Pshot PRP Tedavisi Nedir?

PRP tedavisi 2004 yılından beri özellikle ortopedi ve estetik sektöründe kullanılan bir tedavi yöntemidir. Özellikle son 10 yılda Androloji alanında penis uygulamaları ile Pshot adını almıştır.

PRP – Platelet Rich Plazma (Trombositten Zengin Plazma) adı verilen yöntemde Santrifüj cihazıyla, kişiden alınan yaklaşık 10 cc kanın içerisinde bulunan Trombositlerin ayrıştırılarak yoğunlaştırıldığı bir sıvı elde edilir. Trombosit hücrelerinin İçerisinde bulunan Growth Hormonu (Büyüme Hormonu), bazı aminoasit ve eser elementler, enjekte edildikleri dokularda büyümeye ve iyileşmeye yardımcı olur. Trombosit hücrelerinin bu özelliklerinden yararlanılarak 2005 yıllarından itibaren penis dokusuna enjekte edilmeye başlanmış, yapılan birçok bilimsel çalışma ile de penil cavernoz dokuda yeni damar oluşumunu artırdığı gösterilmiştir. Angiogenez veya neovasculerizasyon olarak adlandırılan bu yeni damar oluşumlarının penil kan akımını artırarak sertleşme sorununa kalıcı olarak fayda sağlayan bir özelliği olduğu ortaya çıkmıştır.

Bütün Pshot PRP Tedavileri Aynı Etkinlikte Midir?

  • Burada önemli noktalardan başında, kandaki trombositleri ayrıştırıp yoğunlaştıran kan tüplerinin ayrıştırma-yoğunlaştırma kapasitesidir. Bundan dolayı farklı teknolojilerle üretilmiş bir çok kan tüpünün farklı oranlarda yoğunlaştırma kapasitesinin olmasıdır. Gerçek bir PRP oluşturan kan tüpünün milimetre küpte 500 bin ile 1 milyon arası trambosit sayısını oluşturması beklenir. Ancak yaygın kullanılan bir çok marka PRP tüpleri bu konsanrasyonda trombosit oluşturmamaktadır. Kabaca bir hesapla milimetre küpte 50 bin trombosit oluşturabilen bir PRP tüpüyle yapılan Pshot tedavisi 10 kez tekrarlanırsa, milimetre küpte 500 bin üzeri trombosit konsantrasyonu oluşturabilen tüple yapılmış 1 seans Pshot tedavisi kadar etkindir. Bu yüzden Pshot tedavisinde kullanılan kan tüpünün özelliği önemlidir.
  • Yine Pshot tedavisinde önemli diğer nokta ise elde edilen PRP’nin doğru aktivatörler ile dokuya enjekte edilmeden önce aktifleştirmesidir.

Sertleşme sorunu tedavisi için kullanılan Pshot tedavisi, bütün bu tekniklere dikkat edilmesine rağmen tek başına bir tedavi metodu olarak kullanılması, erektil disfonksiyonda beklenilen başarının bir hayli altında kalır. Bu tedavi metodu ancak diğer tedavi metotları ile birlikte kullanıldığı zaman sertleşme sorunu tedavisine anlamlı bir katkısı olacaktır.

Pshot PRP Tedavisi Nasıl Yapılır?

İşlem, kişiden kan alımından itibaren yaklaşık 30 dakika sürer. Penis cildi lokal anesteziklerle uyuştuğu için herhangi bir ağrı hissedilmez. Deneyimli bir hekim tarafından yapılan uygulamanın herhangi ciddi bir yan etkisi bulunmaz.

sertleşme sorunu iletişim