Sertleşme Sorunu (Erektil Disfonksiyon)

Sertleşme Sorunu Nedir?

Cinsel birleşme için gereken sertliği oluşturamama ve ya oluşmuş sertliği cinsel birleşme süresince devam ettirememe durumudur.

Sertleşme Sorununun Nedenleri Nelerdir?

Organik (Somatik-Fiziksel) nedenler ve Psikojenik nedenlere bağlı olabilir. Ancak genellikle organik ve psikojenik nedenler bir arada bulunmaktadır. Genç yaş grubunda (20-30 yaşlar) genellikle neden sadece psikojenik olmasına rağmen, orta ve ileri yaş grubunda organik ve psikojenik nedenler bir arada bulunmaktadır.

Organik Nedenler

Damarsal Patolojiler: Atar damarsal Sorunlar: AtheroScleroz, fazla kilo, ileri yaş, kötü beslenme, diyabet, hiperlipidemi, hipertansiyon, sigara, alkol. Toplar damarsal Sorunlar: Venöz yetmezlik (Kaçış).

Nörolojik Patalojiler: Geçirilmiş Pelvik Cerrahiler (Prostat ameliyatı, ışın tedavisi), MS hastalığı, parkinson, beyin ameliyatı veya travması, diyabet, alkol.

İlaçlara Bağlı: B blokörler (beloc), Diüretikler (delix), Antidepresanlar, Trankilizanlar (anksiyolitikler), Antihipertansifler, Prostat ilaçları, Antihistaminikler, Histamin-H2 receptor blokorleri (simetidin, ranitidin, famodin), Kas gevşeticiler, NSAID (asprin, ibuprofen, naproxen sodyum).

Santral Sinir Sitemi Üzerinden Etkili Patalojiler: Uyuşturucu Madde Kullanımı (Amfetamin, Barbiturat, Kokain, Marijuhana, Metadon, Nikotin, Alkol. Opiat — Santral sinir sistemi Dopaminerjik down regülasyon), Epilepsi.

Hormonal Kaynaklı Patolojiler: Hipogonadizim, Hiperprolaktinemi, Hipo-Hipertroidizm.

Yapısal Bozukluklar: IPP (Induratio Penis Plastica) – Peyroni Hastalığı – Penis eğriliği.

%60 - 70 BAŞARI ORANI

Ereksiyon bozukluğu yani sertleşme sorunu çözümü için 6 seanslık tedavi var, ağrısız, acısız ve kalıcı çözüm!

telegram