Sertleşme Sorunu (Erektil Disfonksiyon)

Andro Balance Üreme Sağlığı ve Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Kliniği

Sertleşme Sorunu Nedir?

Cinsel birleşme için gereken sertliği oluşturamama ve ya oluşmuş sertliği cinsel birleşme süresince devam ettirememe durumudur.

Sertleşme Sorununun Nedenleri Nelerdir?

Organik (Somatik-Fiziksel) nedenler ve Psikojenik nedenlere bağlı olabilir. Ancak genellikle organik ve psikojenik nedenler bir arada bulunmaktadır. Genç yaş grubunda (20-30 yaşlar) genellikle neden sadece psikojenik olmasına rağmen, orta ve ileri yaş grubunda organik ve psikojenik nedenler bir arada bulunmaktadır.

Organik Nedenler

Damarsal Patolojiler: Atar damarsal Sorunlar: AtheroScleroz, fazla kilo, ileri yaş, kötü beslenme, diyabet, hiperlipidemi, hipertansiyon, sigara, alkol. Toplar damarsal Sorunlar: Venöz yetmezlik (Kaçış).

Nörolojik Patalojiler: Geçirilmiş Pelvik Cerrahiler (Prostat ameliyatı, ışın tedavisi), MS hastalığı, parkinson, beyin ameliyatı veya travması, diyabet, alkol.

İlaçlara Bağlı: B blokörler (beloc), Diüretikler (delix), Antidepresanlar, Trankilizanlar (anksiyolitikler), Antihipertansifler, Prostat ilaçları, Antihistaminikler, Histamin-H2 receptor blokorleri (simetidin, ranitidin, famodin), Kas gevşeticiler, NSAID (asprin, ibuprofen, naproxen sodyum).

Santral Sinir Sitemi Üzerinden Etkili Patalojiler: Uyuşturucu Madde Kullanımı (Amfetamin, Barbiturat, Kokain, Marijuhana, Metadon, Nikotin, Alkol. Opiat — Santral sinir sistemi Dopaminerjik down regülasyon), Epilepsi.

Hormonal Kaynaklı Patolojiler: Hipogonadizim, Hiperprolaktinemi, Hipo-Hipertroidizm.

Yapısal Bozukluklar: IPP (Induratio Penis Plastica) – Peyroni Hastalığı – Penis eğriliği.

%60 - 70 BAŞARI ORANI

Ereksiyon bozukluğu yani sertleşme sorunu çözümü için 6 seanslık tedavi var, ağrısız, acısız ve kalıcı çözüm!

telegram